A felekezeti iskola múltjára vonatkozó adatok

Valószínű, hogy a barátosi református felekezet már a XVI. század végén tartott fenn iskolát. Az első adat 1620-ból való, amikor az a Zágoni Bálint deák az iskolamester, aki 1623-ban már a barátosi gyülekezet prédikátora. Számos utódáról tudunk az iskolamestereket illetően. Ez a felekezeti iskola az 1870-es évek elejéig állt fenn. Az 1872/73-as tanévben községi jellegűvé vált ez az oktató-nevelő intézmény, hogy majd a múlt század végén államivá váljon.

1919/20-as iskolai évben ismét beindítják a felekezeti iskolát. Ebben a tanévben a volt állami iskolai tanítók – így id. Bagoly Béla, I. Szász Erzsébet és Horváth Janka – végzik az oktató-nevelő munkát. Itt szolgáltak még Tóth Erzsébet, Bartha Mária, Forró Margit és Ferencz Ernő énekvezér.

Az első tanévben az állami iskola tantermeiben folyik a tanítás. A következő évben kénytelenek innen kimenni. Ilyen körülmények között rendezkednek be a Balogh kúriába (a mai kultúrotthon épülete, amelyen számos átalakítást végeztek az 1960-as években). Ezt az iskolát 1923-ban „felsőbb utasításra” bezárták.

Azt, hogy hol működött a régi felekezeti iskola ma már elég nehéz megmondani. A mai állami iskola régi épülete 1874-1876 között épült. Ekkor már az iskola községi jellegű.

Itt is szükség volna – mint sok más helyen – újabb kutatásra.