Kimutatás a barátosi református segédlelkészekről

1. Kovásznai György (1715-1718), utóbb Balogh Ferenc után r. lelkipásztor.
2. Vida Sámuel – Balogh Sándor utóda, majd esperes
3. Sükösd Sámuel (1843) – később lécfalvi, majd dévai, végül uzoni r. lelkipásztor.
1849. június 20.-án az orosz betöréskor a tömösi szorosban eltűnt. Valószínű ott esett el, mert nyomára egyáltalán nem akadtak.
4. Zajzon András (1844. január 1.-től) – Kelemen József utóda a lelkipásztori székben.
5. Székely Ferenc (1891 – a súlyos beteg Vékás Lajos mellett szolgált.
6. Kovács Lajos (1929-1930) – a 40-es évek közepén a Mikó Kollégiumban is tanított.
7. Somogyi Endre (1930-1931) – legutoljára rétyi r. lelkipásztor volt.
8. Incze László (1931-1932) – volt később csomakőrösi, majd fotosmartonosi r. lelkipásztor.
9. Tóth Sándor (1932-1933)
10. Szász Imre (1934-1936) később Görgényszentimre lelkipásztora,
1945-ben Magyarországon halt meg.
11. Dobolyi István (1936-1938) volt Sepsiszentgyörgyön is segédlelkész,1942-1944 között baróti lelkész, majd tábori lelkész a II világháborúban, végül Magyarországra került.
12. Gyenge Áron (1938-1939)
13. Dénes Balázs, (1939-1941) később feldobolyi lp.
14. Fewrencz János 1941- később nyárszói, aztán málnási, végül ismét nyárszói lelkipásztor.

Megj: Az utolsó kilenc segédlelkész mind Bajkó György esperes mellett szolgált.


Kimutatás a barátosi református lelkipásztorokról

1. Zágoni Bálint deák (1623)
2. Szinnyei János (1676)
3. Halmágyi Dániel (1678)
4. Halmágyi Márton (1691)
5. Balogh Ferenc (1710-1718)
6. Kovásznai György (1718-1731)
7. Albert József (1731, 1735)
8. Balogh Sándor (1745, 1756, 1758, 1764)
9. Vida Sámuel (?-1804)
10. Kelemen József (1804-1844)
11. Zajzon András (1844-1862)
12. Vékás Lajos (1862-1891)
13. Szabó Jenő (1893-1897)
14. Bajkó György (1897-1942)
15. Csatlós János (1943-1950)
16. Gödri Endre (1951-1976)
17. Nagy Mihály (1977-1991)
18. Bóné S. Barna (1992-től)

Megjegyzés: A felsorolt lelkipásztorok közül esperesek voltak:
1. Vida Sámuel (1797-1804)
2. Kelemen József (1829-1844)
3. Bajkó György (1918-1942)