Karácsonyi köszöntés

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.

Isten hírvivoi
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.


A három királyok napkeletrol…

A három királyok napkeletrol
Bezörgettek minden házba:
-Melyik a betlehemi út,
te kedves fiú, te leányka?

De nem tudta ifjú, és nem tudta vén,
És tovább ballagtak hárman:
Egy csillagocskát követtek ok,
Mely tündökölt kedves-vidáman.

És József háza fölött megállt,
Ott bementek, meghajoltak:
A kisborjú rítt, a gyermek sírt,
S a három királyok danoltak.


Három királyok

Menyhért, Boldizsár
Afrikából indult, Afrikából indult,
Menyhért, Boldizsár,
Gáspár is elindult.

Gáspár, Menyhért, Boldizsár
Betlehembe értek, Betlehembe értek,
Kibontották batyujukat,
Mannát eddegéltek.

Hosszú volt az útjuk,
Igen megéheztek, igen elfáradtak –
Megették mannájukat,
Egy morzsát se hagytak.


Csillagfényes éjszakában

 

Csillagfényes éjszakában
Hangzott fel az angyalének.
Zengett, zúgott égen-földön,
Örvendeztek ifjak-vének.

Ez az ének karácsonykor
Ujból hangzik évrol-évre.
Ó,de sokan jutottak már
Általa nagy békességre.

Bethlehemi szent csodáért
Én is áldom az ég Urát.
Örvendezo hívo néppel
Éneklek halleluját.


Templom

A templom az Isten háza,
Olyan szép, hogy nincsen mása.
Templomunknak magas tornyán,
Csillag van a teto ormán:
Betlehemi csillagképpen
Jézus felé vonja léptem.
A kakas meg into szót ad:
Meg ne tagadd megváltódat!
Ide siess imádkozni,
Az Istennel találkozni.


Csodás ünnep

Csodás ünnep a karácsony,
A földre eget varázsol.
Fenyoágon gyertya lángja
Csillagot visz kis szobánkba.

A világnak azt kívánom:
Legyen szívében karácsony.
Közeleg, ideér holnap,
Szavaim már harangoznak.


Eljött a szeretet

Meggyúlt a fenyőfák
Sok kicsi gyertyája,
Eljött a szeretet
Csodás éjszakája.

Gyújtsd fel hát szívünkben
A hit tiszta fényét,
Harmatozz ránk, Isten,
Áldást, égi békét.

Ölelj hű kebledre,
Kik itt összejöttünk,
S áldott szent országod
Építsd miközöttünk.


Karácsonyi gyermekvers

O, mily áldott ez az éj,
Isten Fiáról beszél.
Ki most értünk alászállt,
Oszlat kételyt és homályt.

Halljátok ezt emberek,
Isten szeret titeket!
Szeressétek ti is őt,
Hitet nyertek és erőt.

Gyermekek, gyermekek!
Figyeljetek, jöjjetek,
Szemünk égre nyissuk fel,
Isten szeret – zengjük el.

Legyünk mi is angyalok,
De ha nem hát pásztorok!
Legyünk közel Jézushoz,
Mert ő nekünk üdvöt hoz.


Karácsonyi köszöntő

Karácsonyt köszöntünk,
szavain szálljatok!
Felnőttek, gyermekek
Közibénk álljatok.

Énekkel, imával
Urunkat köszöntsük,
születése napját
vígan ünnepeljük


Karácsony éjjel

Szép karácsony éjszakán,
Fényes álmok hajnalán,
Ó de szépen zeng a szó,
Mely az égből hallható.

Krisztus értünk földre szállt,
Régi vágy valóra vált,
Angyalszóra pásztornép
Jászolágyhoz félve lép.

Nézi-nézi Jézusát,
Gyermekké lett ég Urát.
És a jászolágy felől
Rájuk béke tündököl.

Szép karácsony ünnepén,
Hívő szívvel érzem én,
Szívem mélyét járja át,
Jézus nékem jó barát.
Ajkam vígan énekel:
Áldott légy, Immánuel.