Bemutatkozás

Barátos azok közé a szerencsés települések közé tartozik, amelyik – szülöttjének, az immár néhai Kelemen József tanár úr jóvoltából és áldozatos munkája árán – kimerítő és csaknem minden részletet felölelő monográfiával dicsekedhet. Komoly kutatások és híres elődök munkáinak tanulmányozása öltött testet a 2001 – ben megjelent kiadványban. Bemutatkozás gyanánt az általa idézett Bibó József-i megfogalmazást […]

Tovább olvasom


Elhúnyt Kovács Isván építőmester

Megdöbbentő hír rázta meg rázta meg a barátosi embereket. Tragikus hirtelenséggel elhúnyt Kovács István építőmester. A hír több okból is megrázta a barátosiakat, hisz néhány hónappal ezelőtt ő volt az, aki derűlátóan és lelkesen felvállalta cége nevében a kultúrotthon restaurálását. A feljavítási munkálatok nem állnak le, de biztató szavai, szakmai útmutatásai, naponkénti látogatása, rendet és […]

Tovább olvasom


A barátosi kultúrotthon javításának krónikája

Még 2003-ban megkezdődött az akkor nem sok reménnyel bíztató visszaigénylés, aminek központosított ügyintézését az Egyházkerület vállalta magára. Az akkori jogtanácsos (Marosán Tamás) tartotta a kapcsolatot az illetékes hatóságok és hivatalok valamint a kérelmező egyházközségek között. Barátos esetében is az igazoló okmányokat több rendben – hol egyszerűen, hol közjegyző által hitelesített formában – bekérték, míg végül […]

Tovább olvasom


Moordrechtiek köszöntőbeszéde

  Kedves Testvéreink!   Kimondhatatlanul boldogok vagyunk, hogy ismét Barátoson lehetünk. Minden itt tartózkodásunk alkalmával nagy vendégszeretettel fogadtok minket. Emiatt a vendégszeretet miatt zavarba is hoztok minket. Szeretném ez alkalommal mindenki számára a moordrechti gyülekezet szívbéli köszöntését továbbítani. Különös szeretettel köszönt titeket Eric Schipper lelkipásztor és családja, valamint a Moordrechti Romániai Segélyező Alapítvány bizottságának valamennyi […]

Tovább olvasom