Most segíthet!

 

 

“Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel
az emberek ügye felé fordulunk.”
Márai Sándor

 

Vásároljon Ön is cserépjegyet!

 

A cserépjegy megvásárlásával a Barátosi Református Egyházközség kultúrotthonának felújításához járul hozzá, a cserépjegyen feltüntetett összeggel.

Minden cserépjegy egy lépés abban a szolgálatban, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. A mi ügyünk most, hogy Barátosnak ismét működő művelődési otthona legyen. Kérjük legyen társunk ebben a szolgálatban.

Ha a cserépjegy megvásárlásával támogatni szeretné a célkitűzésünket, az alábbi megváltozott számlaszámon megteheti:

Parohia Reformata Brates, Brates nr. 214, jud. Covasna, CUI 12867074

Banca Comerciala Romana S.A. Agentia Covasna, str. Libertatii nr. 18

Lei – Cod IBAN: RO59 RNCB 0293 1085 0166 0001

Euro – Cod IBAN RO59 RNCB 0293 1085 0166 0002

SWIFT – RNCBROBU

Köszönjük támogatását.

 

 

Bóné S. Barna, lelkipásztor

Egyetemes imahét

Számítunk jelenlétére, mert 2010. február 14–21. között
EGYETEMES IMAHÉT
lesz Barátoson a keresztyének egységéért.

Istentisztelet minden este 18,30-kor a gyülekezeti teremben

A téma:
„Ti vagytok erre a tanúk”
Lukács ev. 24,48

A Lukács evangéliuma 24. fejezetéből való az az idézet, amelyik az idei imahét fő feladatára utal: Nekünk tanúskodnunk kell az élő Krisztus mellett.

A témát a Skóciában élő keresztyének választották, hogy felkeltsék mindazoknak a felelősségét, akik Krisztus anyaszentegyházához tartoznak és valamilyen ok miatt meglankadtak a misszió szolgálatában. Missziónak az embertársaink körében végzett evangéliumi szolgálatot nevezzük. Keresztségünk által már egy test tagjai vagyunk, és ezért közösségben kell élnünk egymással.

Sokan nem tartják fontosnak azt, hogy a világon élő keresztyének, összetartozzanak és tudjanak egymásról. A földrajzi határok ma még komoly akadályokat jelentenek abban, hogy egy test tagjaiként tudjunk részt venni a világ keresztyéneinek életében.

Ezért van szükség arra, hogy lelki közösségben éljünk egymással. Ez a közösség csak úgy jöhet létre, ahogyan erre példát a tanítványok magatartásában találunk. Ők Krisztustól a róla történő beszéd, vagyis a tanúbizonyság-tétel feladatát kapták. A feladat ma ugyanaz.

Jézusról, úgy, mint Péter, Mária Magdolna, vagy a két emmausi tanítvány más és másképpen tudunk tanúskodni, de fő feladatunk az evangélium hirdetése.

Az Imahét minden napján a Lukács evangéliumának 24. fejezetére figyelünk.

Megállunk a kérdéseknél, amelyeket Jézus tett fel a tanítványoknak, és amelyekkel a tanítványok fordultak Krisztushoz. A kérdések mindegyike lehetővé teszi, hogy a Feltámadottról való tanúságtétel más és más módját hangsúlyozzuk.

Minden kérdés arra indít, hogy végiggondoljuk egyházi megosztottságunkat, közömbösségünket, és azt, hogy elkezdjük konkrétan orvosolni ezt a helyzetet.

De hogyan?

 • Azáltal, hogy dicsérjük azt, aki az élet és feltámadás ajándékát adja nekünk.
 • Azáltal, hogy ráérzünk arra, hogyan osszuk meg hitünket másokkal.
 • Azáltal, hogy felismerjük, hogy Isten munkálkodik az életünkben.
 • Azáltal, hogy hálát adunk Istentől kapott hitünkért.
 • Azáltal, hogy megvalljuk Krisztus győzelmét minden szenvedés felett.
 • Azáltal, hogy keressük, hogyan lehetünk még hűségesebbek Isten igéjéhez.
 • Azáltal, hogy növekedünk hitben, reményben és szeretetben.
 • Azáltal, hogy vendégszeretők vagyunk és elfogadjuk a vendégszeretet.

 

Tanúságtételünk a fenti területek mindegyikén áldásos lenne ha, nap, mint nap igaz tanítványokként Krisztushoz hűségeseknek bizonyulnánk.


Tudnivalók az Imahétről:

Istentiszteleteinket minden este ugyanabban az időben, fél hétkor (18,30) tartjuk a gyülekezeti teremben.

Vendégeink lesznek február 14 és 21 között

 

Vasárnap Bukovinszky Cs Miklós Vajnafalva
Hétfő Beder Imre Kézdivásárhely
Kedd Izsán Antal Páké
Szerda Juhász Péter Négyfalu
Csütörtök Bukovinszky Cs Tünde Vajnafalva
Péntek Iszlai Kamill Zsolt Kóródszentmárton
Szombat Gilyén Levente IV. éves teológus
Vasárnap Bóné Katalin IV. éves teológus

 

Az esték témái:

Tanúságtétel,

 • az élet ünneplésével.
 • történetek elmondásával.
 • tudatosság által.
 • nekünk ajándékozott hit ünneplésével.
 • a szenvedésben.
 • s szentíráshoz való hűséggel.
 • a remény és a bizalom útján.
 • vendégszeretettel.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk imaheti alkalmainkra, mert életünk és közösségi kapcsolataink aggasztó kérdéseire a megbízható választ Jézus Krisztus tanításaiban találjuk meg.

Beszámoló az egyházközség 2009 évi életéről

Beszámoló
a Barátosi Református Egyházközség 2009 évi életéről.
Elhangzott 2010.január 31.-én az egyházközség közgyűlésén

Beszámolóm kezdetén Dániel próféta könyvének egyik ismert történetét szeretném idézni, amely egy örök érvényű üzenetet tartalmaz. A történet szerint a király által szervezett lakomán egy titokzatos kéz írt a falra, s az írás értelmét egyedül Dániel tudta megfejteni. Az írás kemény és határozott kijelentéseket tartalmaz. Egy hármas üzenetet kell a prófétának közvetítenie. Nevezetesen azt, hogy:

– Isten számba vette királyságodat (és véget vet annak)
– Isten megmért téged mérlegen és könnyűnek talált.
– Isten feloszlatja királyságodat és idegeneknek adja.

A történet szerint egy elhibázott küldetés leleplezése, egy rosszul teljesített megbízatás minősítése és ítélete az amit a falon megjelenő írás tartalmaz.

A ma gyakori kifejezést használva, Évértékelő visszatekintésünknek indoklása és létjogosultsága abban van, amit a történetből tanulhatunk meg.

– Isten számba veszi minden ember és minden közösség munkáját,
– Isten mérlegre teszi a megbízottak felmutatható eredményeit
– Isten ítéletet tart és minősíti a látható eredményeket.

Ez az a pont mai emberek és mai közösségek számára, ahol félve gondolunk arra: Jaj!, nehogy könnyűnek találjon, nehogy elégedetlen legyen, nehogy véget akarjon vetni, és nehogy visszavonja a megbízatást, és idegeneknek adja a királyságot.

Isten igazságosan ítél. Ezt tette Babilon királyával, s a magam részéről úgy idézem fel az elmúlt év történéseit, hogy ott van az a reménység, hogy nem kizárólag érdemeink, nem csak a felmutatott eredmények, hanem kegyelme szerint ítél és tart meg.

Vegyük számba és tegyük mérlegre először mi az elmúlt 2009. esztendő szolgálatát egyházban és egyházért, Krisztus nevében végzett minden munkánkat. Tegyük ezt úgy, hogy az igehirdetésben hallott négy szempontot kérdés formájában tesszük fel magunknak:

– Csak a magunk mértéke, vagy pedig Krisztus tanácsa szerint cselekedtünk?
– Eredményeinket tudjuk-e neki tulajdonítani?
– Emberi összefogás jellemezte e munkánkat?
– Amit elvégeztünk feljogosít-e arra, hogy további feladatokat kapjunk tőle?

A hit és Istenhez tartozás legértékesebb gyümölcse az a lelki élmény, amelyet mindenki személyesen él át. Az egyház a maga megszervezett szolgálatával ezt az élményt szeretné biztosítani, az ehhez vezető utat szeretné járhatóvá tenni, – járhatónak felmutatni. Ennek a lelki élménynek a feltételeit az igehirdetés és sákramentumok, által kell úgy szolgálni, hogy egyetlen olyan alkalom se legyen, amikor hiányzik az Istenben való öröm és a Krisztushoz tartozás biztonsága. A rendszeresen megtartott istentiszteletek jobban fel kellene, hogy keltsék a figyelmet, mert láthatóan nyugodtabb, rendezettebb, teljesebb az élete azoknak, akik munkát és áldást csak együtt tudnak elképzelni.

Az Úrvacsorai közösségről is többet kellene tudni mondani annál, hogy ilyenkor hosszabb az istentisztelet. Ha rajtunk nem látják, hogy ez a közösség „életet s felújulást ajándékoz, nem fognak érdeklődéssel fordulni a benne felkínált áldásért. 7 alkalommal osztottunk Úrvacsorát az elmúlt évben presbiterek kenyér és bor adományával megterített asztalról.

Az egyetemes imahét az elmúlt esztendőben is vendég lelkipásztorok szolgálatával, lett áldást tartogató eseménnyé. Vendég igahirdetők voltak: Pop Levente komandói, Albert János feldobolyi, Molnár Áron orbaiteleki, Barbócz Csaba ikafalvi, Puskás Ferenc kisborosnyói, Incze Hunor lécfalvi, Juhász Zoltán pávai, Bancea Gábor Sepsiszentgyörgy IV.-gyöngyvirág utcai lelkipásztorok.

Gyülekezetünk gyermekeinek vallásos nevelése rendszeresen megtartott alkalmakon folyamatosan történt iskolai és gyülekezeti keretek között. A szeptemberben kezdődött tanévtől az iskolai vallásoktatást kinevezett vallástanár végzi. Szombaton három csoportban tartunk gyülekezeti vallásórát, ill. konfirmációi előkészítést, vasárnap pedig egy órától gyermek-istentiszteletet. A közösségbe való beilleszkedés és szerepvállaláshoz való szoktatás az évenként megtartott gyermek-evangelizációs napok célja is. Ezt az idén is sikerrel tartottuk Bóné Katalin és Gilyén Levente teológusok vezetésével és a gyülekezet ifjainak közreműködésével.

Konfirmáció nem volt az elmúlt esztendőben, s amint a presbiteri gyűlésen is elmondtam, sajnálatos módon a konfirmációi találkozó megszervezése kikerült a figyelem központjából. Reménységem szerint ezt a hiányt az esztendő első felében pótolni tudjuk.

Bizonyára emlékszünk még arra, hogy a Kárpát-medencében élő reformátusság számára rendkívüli és ünnepi alkalom volt a május 22.-e. Debrecenben tartott nagyszabású ünnepségsorozat keretében mondták ki a különböző országokban élő magyar református egyházak együvé tartozását, és egységét. Szándékosan említem ezen a helyen, mert meggyőződésem, hogy lelki értelemben jelentett nagyon nagy lépést az összetartozás hitet és reménységet erősítő, ezen túl pedig jövőt ígérő ünnepélyes nyilatkozata. Ennek a közös nyilatkozatnak címe:”Krisztus a jövő, együtt követjük őt”. A mai válságos világban az jelent kiutat, ha komolyan követjük őt, aki út, igazság és élet. Minden hitet, Krisztus iránti hűséget erősítő, az ő követésére késztető szolgálatot ezentúl örömmel vállalunk és végzünk, hogy az legyen igazi gazdagságunk, hogy van Istenünk!

Beszámolónk tárgyát képezi a lélekszámban beállott változások ismertetése. (1. sz. melléklet)

Ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy a presbiteri gyűlés foglalkozott azoknak a kérdésével, akik nem laknak a gyülekezetben, de itt tartjuk számon őket. Természetesen azokról van szó, akik modern kifejezéssel élve passzív tagok, vagyis egyházfenntartással kapcsolatos kötelességeiket nem teljesítik, s a lakóhelyük szerinti egyházközségben sem kapcsolódtak be a közösségi életbe.

Anyagi, gazdasági élet mutatói: (2. sz. melléklet)

Az ismertetéshez kiegészítő magyarázatként hozzátartozik az, hogy mind a bevételi, mind a kiadási részek nagyon nagy összegeket tartalmaznak. Ennek magyarázata az, hogy a kultúrotthon javítására fordított, –holland adományból származó összeg is szerepel benne, valamint az a magyarországi pályázaton nyert 7985 lei is, amit a templomi karzatok mellvédjein lévő régi, festett motívumok feltárásának előkészítésére és a gombafertőzés megszüntetésére kell fordítanunk.
Az anyagi, gazdasági élet mutatóit összevetve Isten iránti hálával kell nyugtáznunk azt a tényt, hogy minden nehézség és sokszor kilátástalannak ígérkező helyzet ellenére eredményesen tudtunk sáfárkodni a reánk bízott javakkal és gyümölcsöztetni tudtuk a nekünk adott lehetőségeket. Emberi munka és erőfeszítés fölött Istené legyen a dicsőség, aki ebben is támogatott és megsegített bennünket.

Gyülekezeti életünk egyéb eseményei között említést kell tenni az alábbiakról:

1) Presbiteri fogadalomtétel és közebéd.
2) Imahét alkalmával tett adományok.
3) Történelmi vetélkedő március 14.-én.
4) Május 22.-debreceni utazás, Tiszaföldvári látogatás.
5) Temetői favágás, kultúrotthonnál több alkalommal végzettközmunka.
6) Málnásfürdői táborozás.
7) Evangálizációs hét.
8) Tiszaföldvári látogatás augusztusban, zenekar és gyülekezeti küldöttség részvételével.
9) Szeptemberi holland vendégfogadás
10) Folyamatos munkálat a kultúrnál.
11) Templomi munkálatok megkezdése.

Beszámolóm végén ismét egy ószövetségi történetet szeretnék idézni. A Királyok könyve örökíti meg Elizeus próféta szolgálatát. Ez a szolgálat nehéz és válságos időre esett. A környező népek hatalmi törekvései, nacionalista indulatoktól fűtött megnyilvánulásai sokszor idéznek elő válságos pillanatokat. A próféta tanítványai sokszor kétségbeesetten szemlélik a fejleményeket, s valóságos félelem vesz erőt rajtuk, amikor azt látják, hogy az ellenség csapatai körülzárták táborukat. Ma is van félelemre, aggodalomra okot adó tényező, nem is egy. Ma is ellenséges erőként áll életünk útjába az anyagi és szellemi válság, az egyre nehezedő életkörülmények.
Akkor a próféta azt mondta híveinek: Ne féljetek, mert többen vannak velünk, mint velük.
Ha ezt ma feltétel nélkül hinni tudjuk, ha nincs kétségünk afelől, hogy Krisztussal az élünkön mi valóban többen vagyunk, akkor lehet és lesz is eredményes munka és szolgálat az előttünk álló időben. Ebben segítsen minket Isten.