Szent István napi őrtűz

A magyar államalapítás és a keresztyénség felvételének emlékére, 2010. augusztus 20.-án este 8:30-kor őrtüzet gyújtunk a barátosi református egyházközség parókiájának kertjében.

 

A tábortűz része a gyerekevangélizációs hét programjának. Gyerekeket, szülőket és érdeklődőket szeretettel várunk.

Jertek, ünnepeljünk – Vakációs Bibliahét

2010. augusztus 18. – 2010. augusztus 22.

 

Központi aranymondás:

“Ez az a nap, amit az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!”

Zsoltárok 118, 24

 

1. nap – Kivonulás Egyiptomból, Páska

2 Mózes 12, 1-42

Téma: Az Atya megszabadít téged

képek

2. nap – Sátoros ünnep

3 Mózes 23, 34-4; 4 Mózes 16, 13-17

Téma: Isten a mi Atyánk, gondot visel rólunk

képek

3. nap – A kánai mennyegző

János 2, 1-12

Téma: A Fiú Isten megajándékoz

képek

4. nap – Példázat a király fiának mennyegzőjéről

Máté 22, 1-14

Téma: Isten téged is hív

képek

 

Köszönet

A 2010-es Bibliahét sikeréhez teológiai hallgatók (Bóné Katalin, Gilyén Levente, Bacsó István) és a barátosi ikések (Kelemen Zsuzsa, Beder Zsuzsa, Ferenc Réka, Batha Zenkő, Szász Alpár, Csoma Kinga, Ilyés Zsolt, táncos Emilia, Hatházi Tímea, Beder Anikó) lelkes szolgálata járult hozzá. A lelki táplálék mellett fontos volt a testi táplálék is, amelyet felnőtt egyháztagok – szülők és mecénások – biztosítottak. Hálás köszönetünket fejezzük ki Bartha Ottó, Lőrinc Zsigmond és Márk Tibor vállalkozóknak, Kiss Rita, Hatházi Szilvia, Kelemen Ilona és Ádám Kinga anyukáknak és azoknak a kedves embereknek akik pénzbeli adományaikkal hozzájárultak a szükséges javak megvásárlásához: ifj. Farkas Tibor, Józsa Klárika, Ádám Kinga, Varga Marika, Olosz Csilla, Becsek Edit, Bartók Piroska (Sándorné), Kelemen Katalin és Bucsi Veronka

Augusztus 20.

 

A gyermekek számára szervezett evangelizációs hét harmadik napja augusztus 20.-ra esett. Az országalapító Szent István királyra emlékezve este “őrtüzet” gyújtottunk a parókia kertjében, csatlakozva ahhoz a hagyományhoz, amelyet több háromszéki civil szervezet kezdeményezett három évvel ezelőtt.

Az őrtűz köré szép számban összegyűlt gyermeksereg és az őket elkísérő szülők hitvalló énekeket és népdalokat énekeltek. A látvány és a hangulat csodálatos élmény marad mindannyiunk lelkében.

Képek megtekintése