Testvérgyülekezeti vasárnap

Istentiszteleti rendje
2010. október 31.-én

 

Az apostol szavával köszöntöm a testvéreimet, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében.

„A tiszta hit ünnepén előtted hódolunk Urunk, mert mi is szeretnénk békességet, megértést és egymás felé fordító szeretetet. Ott szeretnénk lenni lélekben azok között, akik őszinte szívvel, ujjongva mondják, hogy egyedül tied a dicsőség.”Ámen

A mai napon a testvér-gyülekezeti vasárnap keretében Moorderechtben és Barátoson megegyező rend szerint, azonos időben tartjuk istentiszteleteinket. Ugyanazok az Igék fognak elhangozni, énekeink közül is olyanok, amik mindkét gyülekezetben ismertek. Imádságainkban egymást Isten kegyelmébe ajánlva adunk hálát azért, hogy Isten csodálatos eszközökkel tud összetartozásunk és egységünk érdekében munkálkodni.

Reformáció ünnepén, a kegyelem különös jele az, hogy egy ilyen alkalom által is figyelmeztetni akar Isten arra, hogy nem a hely, nem a nyelv, nem is a begyakorolt hagyományok, vagy a sokszor akadálynak számító régi beidegződések, hanem az a reformátori gondolat kell, hogy hangsúlyossá váljon, ami egyedül Isten dicsőségét kívánja szolgálni határoktól és földi körülményektől függetlenül. Ennek akarunk most együtt is eleget tenni.

Istentiszteletünk hagyományos rendjében változtatásokat iktattunk be, amit kérem, fogadjanak megértéssel, mert ez nem lehet akadály Isten igaz tiszteletében, csupán mód arra, hogy egy szívvel, egy lélekkel, ugyanolyan igyekezettel magasztaljuk Urunkat.

Istentiszteletünk kezdetén énekeljük közösen

 

Ének: 254/b, 1-Erős várunk

I.Lectio: I Mózes 12, 1-8

Ének: 348,1-3 Áldjad én lelkem a dicsőség erős…

II.Lectio: Lukács 19,1-10

Ének: 348,4-5 –Áldjad őt, mert az Ür megáldja…

Bűnvalló imádság –feloldozás

Ének: 477,1-3 Isten szívén megpihenve…

Textus: II Mózes 13, 19 (Igét hirdet Juhász Péter nyugalmazott lelkipásztor)

Prédikáció

Ráfelelő ének: 436, 1-4 -Vezess Jézusunk

Imádság, csendes imádság,

Úrvacsora bejelentése,

Ének 431,1-3 Lelkünk hozzád kívánkozik

ÚrvacsoraÉnek:262

Ének: 481, 1-2 Tégy Uram engem áldássá…

Áldás

Ének: 90