A fúvószenekar története

Zenével szolgáltunk – zenével szolgáltak azok, akikre akkor emlékezünk, amikor egy tálentumaival szolgáló közösség 100 esztendejének lefolyt útjára tekintünk vissza. Ebben számot vetünk nemcsak egyéni vagy testületi teljesítményekkel, hanem elismeréssel valljuk Isten megtartó kegyelmének szüntelen jelenlétét is. Nem lehet múltról, történelemről, megfutott pályákról másként beszélni,csak úgy, hogy hozzámondjuk a zsoltárossal: „Ő tartott életben bennünket és […]

Tovább olvasom


Konfirmációi találkozó

Konfirmációi találkozó

Vannak az életnek olyan kikerülhetetlen pillanatai, amikor az embernek valamivel összefüggésben színt kell vallania. A környezetünk mindig is kíváncsi politikai, gazdasági, pénzügyi, közéleti, szociális és közösségi dolgokban vallott álláspontunkra. Ezek nem számítanak mindig ünnepi pillanatoknak. Van olyan színvallás, állásfoglalás, ami maradandóan ünnepként rögződik emlékezetünkben. Ez a vallástételnek, konfirmációnknak alkalma, ami ünnepe a családnak, a gyülekezetnek, […]

Tovább olvasom


Zenével szolgáltunk

Ünneplő gyülekezet

Ez volt a jelmondata az egész falut megmozgató vasárnapi ünnepi rendezvénynek, amelynek keretében Barátos népe 16 olyan elődjére emlékezett, akik száz évvel ezelőtt fúvószenekart alapítottak, ahogy akkor mondták: „Népdalok, hazafias, egyházi, temetési darabok tanulása, ünnepélyek alkalmaival a zene által az ünnepély magasztosságának emelése, a zeneképzés” céljával. A megemlékezés a zenét szerető, az művelő, és támogató […]

Tovább olvasom


100 éves a zenekar

alpaítótagok

A Barátosi Ferenc Ernő Református Fúvósegyesület tagjai hálás szívvel emlékeznek elődeik száz évvel ezelőtti nemes kezdeményezésére, melynek rendjén zenekart alapítottak, s azt egy évszázadon át, megszakítatlan tevékenység által közösségük szolgálatába állították. 1910 az az év, amikor a helyi Református Egyházközség orgonista énekvezére, – áldott emlékezetű Ferencz Ernő- kezdeményezésére “népdalok, hazafias, egyházi és temetési darabok tanulása, […]

Tovább olvasom


Kiskonfirmáció

November 7.-én a délelőtti istentisztelet keretében a gyülekezet konfirmációra jelentkezett ifjai, szám szerint nyolcan – Ilyés Beáta, Tamás Henrietta, Nagy Antónia, Beder Csilla, Kiss Edina, Józsa Enikő, Tranculov Ábel Szabolcs, Perdi Miklós – a gyülekezet előtt az első éves konfirmációi anyag ismeretéről adtak számot. A vallástételnek ez a mostani alkalma is azt a célt szolgálta, […]

Tovább olvasom