Ünnepi megemlékezés az Erzsébet-kertben

A zenekar 48-as indulói után Kerestély Csaba polgármester köszöntötte az ünnepre megjelenteket. Ünnepi beszédében nemcsak a történelmi esemény egykor kiemelkedő jelentőségéről és a benne szerepet vállalók hősiességéről szólt elismeréssel, hanem arról a lehetőségről is hogy példájuk minket is sorsunk alakításával kapcsolatos bátor kiállásra ösztönözhet. Úgy kell a mai közösségeknek március 15.-én ünnepelni, hogy elhalkuljanak a megosztó különbségek, s az egységet és a közösség érdekeit saját személyi ambícióink fölé kell tudni állítani. Ha nem ezt tesszük, nem lesz változás és előrehaladás, de nem lesz szabadság és békesség sem, – figyelmeztetett és hívott meg közös jövendőnk alakításának felelős szolgálatára.

A megnyitó beszéd és ünnepi köszöntő után koszorúzással rótta le tiszteletét a 48-asok emléke előtt közösségünk. A 96-99. zsoltárokból olvasott szemelvények után Ézsaiás próféta könyve 58. részének 6. és 8. verseit alapul véve hangzott el a mindannyiunk felelősségét hangsúlyozó ünnepi beszéd. (Itt olvasható). Az V-VIII osztályos gyermekek színvonalas és tartalmas ünnepi műsora hasonlóképpen aktuális üzenetek hordozója és közvetítője volt: „ Oh, értsd meg a szót: fényben vagy homályon – De kishitűvé szent imád ne váljon”. (Arany János: Rendületlenül) A történelmi vetélkedő győztese a jelen levők elismerése és értékelése mellett vehette át harmadszor is jutalmát. A himnusz és székely himnusz eléneklésével és áldással zárult az ünnepi megemlékezés. A 48-as gondolatokkal és törekvésekkel való azonosulás látható jelképét is mindenki magán viselhette, ugyanis a bibliaórás közösség jóvoltából a megemlékezés kezdetén több mint 75 kokárdát osztottak szét és tűztek ki a nyolcadikos leányok. A polgármesteri hivatal dolgozói fánkkal és köményes pálinkával kínálták meg az ünneplőket.

Verhetetlennek bizonyult a tavalyi győztes!

A 78. zsoltár alapján tartott rövid bevezető és köszöntő után március 13.-án délután, több mint ötven érdeklődő jelenlétében megtartott történelmi vetélkedőn mérte össze tudását falunk tizenegy iskolása. A VI-VIII osztályosok közül tizzel szemben – név szerint Beder Renáta, Becsek Xénia, Bucsi Beáta (VI.), Bartha Helga, Ádám Szilárd (VII.), Ilyés Beáta, Józsa Enikő, Kiss Edina, Tamás Henrietta, Varga Renáta, – védte már két alkalommal is megszerzett első helyét Beder Csilla, a Szabó Jenő díjért kiírt, s az idén 15. alkalommal megtartott versenyen.

„Ecsettel a nemzet szolgálatában” címmel a kézdimárkosfalvi születésű Barabás Miklós élete és munkássága képezte a verseny anyagát, amire Fülöp Ildikó történelem szakos tanárnő készítette fel a versenyzőket. A festő életével és munkásságával kapcsolatos kérdések képezték a vetélkadő alapját. (itt) A verseny harmadik szakaszában tíz kivetített portrét kellett felismerni, s az ábrázolt személyről írt rövid ismertetéssel lehetett értékes pontokat szerezni.

A versenybírói feladatkört Mircse Ferenc sz.gondnok, Beder Győző iskolaigazgató, Tánczosné Bedő Szende, Demeter Piroska és Nagy Melinda tanárnők látták el.

Részvételükért a versenyzők könyvjutalmat kaptak s a győztesnek járó díjat a hősök emlékművénél március 15.-én fogjuk átadni.

Az eredményhirdetést követően szeretetvendégséggel zárult a gyülekezeti alkalom.