Vakációs Bibliahét 2012-ben a gyülekezetünkben

Augusztus 22. és 26. között megrendeztük a 2012-es Vakációs Bibliahetet a barátosi gyermekek számára. A KOEN Alapítvány által kidolgozott program szerint haladt az öt napra előírt foglalkozássorozat.

Az idei programban Elizeus próféta élete állt a középpontban. A Királyok II. könyvében és János Evangéliuma 9. részében lévő történetek hozzásegítettek, hogy megláttassuk a gyermekekkel, hogy Isten a mi életünkben is mennyi csodát tesz. A Bibliahét mottója- Ezt látnod kell ! – is arra irányította mindannyiunk figyelmét, hogy Isten gondoskodik rólunk, jót tesz velünk, nem okoz csalódást, őrködik felettünk, és,hogy Jézus az, aki látóvá tehet, ha szívünket kinyitjuk neki.

A foglalkozásokon átlagban 58 gyermek vett részt 3-tól 14 éves korig. Naponta 18-20 fiatal segédkezett a történetek bemutatásában, a csoportfoglalkozások lebonyolításában. A gyermekek szülei, hozzátartozói anyagi támogatással és kétkezi munkával biztosították a finom falatokat az uzsonnához. Köszönettel írjuk ide mindazok nevét akik támogatták a Barátoson szervezett Vakációs Bibliahét sikerességét, nem feledkezve meg arról, hogy Egyedül Istené a dicsőség.

Segítségek: Bóné Katalin, Gilyén Levente, Bacsó István teológiai hallgatók, Daróczi Erika óvónő, Kádár Edit kántorképzős hallgató, Tánczos Emília tanárnő, Beder Zsuzsa, Bartha Zenkő, Szász Alpár, Beder Csilla, Kiss Edina, Nagy Antónia, Varga Renáta, Tamás Henrietta, Tranculov Ábel, Dorner Bertold, Márk Róbert, Bartha Helga, Varga Árpád IX., X. és XI. osztályos tanulók.

Támogatók: Farkas István az AMK igazgatója, Lőrincz Zsigmond a kovásznai fagylaltgyár tulajdonosa, Tánczos Szabolcs és felesége,Bedő Szende, Gazda Józsefné, Tamás Tiborné, Hatházi Lászlóné, Márk A. László, Józsa Béláné, Farkas Tiborné, Beder Kálmánné, Zajzon Judit, Szabóné Mircse Laura, Bedő Gáborné, Bedő János, Bartók Sándorné, özv. Bartók Imréné, Becsek Gyula, Becsek László, Márkné Stefán Ildikó, Kelemen Győző és Ráduly Mónika.
A fotók és videofelvételek többet is elárulnak az eltelt napok hangulatáról, a lelkesedésről, az együttlét örömeiről.

Fúvóstalálkozó 2012

„Oda járnak a törzsek…, hogy ott magasztalják az Úr nevét”
Zsoltár 122,4

Szervezési nehézségek miatt szeptember első vasárnapján került sor a sorban 41. fúvószenekari találkozóra a barátosi Erzsébet kertben a helyi Ferencz Ernő Református Fúvósegyesület zenekarának szervezésében. A zenekar tagjai oroszlán részt vállaltak szervezésből, munkából, anyagi áldozatból azért, hogy ne szakadjon meg az a szép hagyomány, amely különböző helyeken élő zenekarok tagjai között erősít meg egy olyan kapcsolatot, amelyből nemcsak a zene iránti szeretet, hanem igaz barátságok is erősödnek.
Réty, Uzon, Székelykeresztúr, a kézdivásárhelyi Tanulók Házának lelkes zenészei szívesen jöttek egy újabb találkozóra, mert évek óta egyre szorosabbra fűződik kapcsolatuk a helyiekkel. A régi rend szerint a falu központjába érkezve indulók ütemére vonultak át a zenekarok az árnyékos parkba, ahol a „Fehérvári induló” közös előadása után istentisztelettel kezdődött a találkozó. Beszédében e sorok írója az együttlét és együvé tartozás, a zene szeretete és annak művelése, a találkozásokban rejlő áldás hangsúlyozásával nevezte dicséretesnek azt az elszántságot, hogy adottságaikkal mindenáron szolgálni akarnak. (Bővebben itt olvasható).
Kerestély Csaba találkozót megnyitó beszéde után, az egybegyűltek egy perces csendes felállással emlékeztek meg a háromszéki zenei élet nem egészen egy éve elhunyt kiemelkedő vezéregyéniségéről, Kelemen Antalról. Ezután az egybegyűltek érdeklődéssel hallgatták a sorra színpadra lépő zenekarok jobbnál jobb, színvonalas, szép és értékes előadásait. A hangversenysorozat fél négykor fejeződött be. Mind a vendégek, mind a házigazdák kellemes délutánt tölthettek jó hangulatban.
A találkozó támogatói: Kovászna Megye Tanácsa, Gergely Kovács György, a barátosi közbirtokosság, a barátosi szarvasmarhatartók egyesülete, Tánczos Szabolcs, Kiss Attila, Márk A. László, Józsa Ferenc, Nagy Gabriella voltak. Jó érzés, hogy vannak, akik ma még áldozatra is hajlandóak azért, hogy szép és hasznos és értéket teremtő hagyományokat ápolhassunk. A zenekar tagjai szervezésből, közösségápolásból és vendégfogadásból jelesre vizsgáztak.