Vakációs bibliahét 2013

Két napos kitartó felkészülés után augusztus 14-én a KOEN alapítvány programja szerinti vakációs bibliahét kezdődött a gyülekezetben. Gilyén Levente és Bóné Katalin fiatal lelkipásztorok, a barátosi ifjakkal közösen tanulmányozták és előkészítették a szerdától kezdődő napi foglalkozásokat. A program célkitűzése az volt, hogy megoldást mutasson azoknak, akik Isten szerinti életet szeretnének élni, de ebben pillanatnyi állapotuk akadályozza őket. A jelen helyzet és a megoldást mutató bibliai tanítás között időgép és időutazás teremtett kapcsolatot, s a múltból hozott üzenet sablon lett a kérdés megoldására. A program zökkenőmentességét Szász Emőke, Nagy Antónia, Tánczos Emilia, Beder Csilla, Józsa Enikő, Varga Renáta, Bartha Helga, Becsek Xenia, Bucsi Beáta, Kocsis Anasztázia, Beder Renáta, Beder Otília, Tima Norbert, Szász Alpár, Varga Árpád, Tranculov Ábel, Kelemen Márton biztosították azáltal, hogy előkészítették és begyakorolták a különböző jeleneteket, felügyelták és segítették a kiscsoportos foglalkozásokat, elhozták és haza kísérték a kicsiket. A történeteket bemutató jelenetekben nagy leleményességgel és találékonysággal – kellékek beiktatásával és a korabeli öltözetet utánozva – emelték ki az aktuális üzenetet.

Minden nap a saját készítésű zászló felvonásával, majd közös énekléssel, a napi történet bemutatásával kezdődött. Ezután négy csoportban – az uzsonna és tea elfogyasztása után – játék és rajz, ének és kiegészítő foglalkozás szolgálta a tanítás elsajátítását. A napi 70-82 résztvevő uzsonnáját és a haza indulás előtt elfogyasztható fagyit a sepsiszentgyörgyi székhelyű AMK üzlet, a kovásznai PRIMA fagylaltgyár, valamint a szülők adományai biztosították. A jókedv, a komolyan végzett munka, a közösségben átélt örömök bizonyságául álljon a naponta nagy számban készített fényképek legjava.

A hitvallás és fogadalomtétel ünnepe

Augusztus első vasárnapja a hitvallás és fogadalomtétel ünnepe volt gyülekezetünkben. Sokak örömére és megelégedésére alapos tudásban, bátor, értelmes válaszokban mutatkozott meg a két éves következetes munka mostanra beérett gyümölcse. Négy leány és egy fiú, név szerint Becsek Xenia, Kocsis Anasztázia, Beder renáta, Beder Otília és Kelemen Márton népes gyülekezet előtt tett ünnepélyes fogadalmat arról, hogy hitükben megmaradva, vallásos emberekként fogják szolgálni népüket és közösségüket. A gyülekezet presbitériuma a lelkipásztor által nemcsak az Úrvacsora vételére hatalmazta fel őket, hanem egy-egy bibliai Igével áldást mondva fogadta be a gyülekezet önálló tagjai közé.

A Máté 15,17-20 alapján arra vonatkozóan hangzott evangéliumi útmutatás, hogy nem elég ismerni az életet szabályozó törvényeket, hanem azoknak betartására is gondot kell fordítani. Különösen azért, mert Jézus szavaiból világosan kiderül, hogy lehet jól és lehet rosszúl, lehet helyesen és lehet helytelenül tanítani, megtartani, megtartatni azt, ami Istentől származó parancs. Az önálló keresztyén élet útjára indulóknak nemcsak ismeretekre, nem csak szabályokra, hanem példákra is szükségük van. Jézus példája adott, ezt valamennyire már ismerik is, de kell jó példa arra is, hogy mindez hogyan valósul meg a mindennapi életben.

Az ötven és huszonöt éve konfirmáltak örömmel fogadták a találkozás lehetőségét, amikor számba lehetett venni az eltelt időt, hálával lehetett emlékezni Isten oltalmazó szeretetére, s kiválló lehetőség volt arra is, hogy ki-ki átgondolja akkor tett fogadalmának ma is kötelező lényegét. Mivel minden ilyen találkozás és együttlét megerősít Istenhez és egymáshoz tartozásunk áldásaiban, megújított fogadalmuk példaként szolgálhatott a vallást tett ifjak számára. Néhány fénykép híven tükrözi az alkalom ünnepélyességét és a találkozás áldásait.