Beszámoló az egyházközség 2010 évi életéről

Aki bölcs jegyezze meg ezeket és értse meg az Úr kegyelmes tetteit.

Zsolt 107,43

Vannak intézmények, vagy vannak emberek, akiknek visszafogott hangú évértékelő beszámolójuk végkicsengése az, hogy nem tudnak átütő sikerekről és eredményekről beszélni.

A mai nap gyülekezetünkben az évértékelés alkalma, amelyen a szolgálattal megbízottak pedig kötelességüknek eleget téve biztosítanak lehetőséget, a tagok pedig jogukkal élve, betekintenek közösségük lelki és anyagi, életének összefoglalt kiértékelőjébe.

Ezt az értékelőt azzal a szándékkal terjesztem most a gyülekezeti tagok elé, hogy a mottóul választott – erre a napra megjelölt – zsoltárrész igénye szerint legyen miből felismerni, megérteni, aztán pedig főképpen megjegyezni, az Úr kegyelmes tetteit, amelyeket érettünk, közöttünk és velünk cselekedett. Ilyen megközelítésben pedig nem a dicsekvés, hanem a hála hangján lehetne – válság és közömbösség, ellenünk irányuló gonosz szándék, vagy gáncsoskodás ellenére is – átütő, számottevő, ha tetszik akkor még látványos eredményekről is beszélni.

Hétköznapi gondjaink idején sokszor tesszük fel magunknak a kérdést, hogy segít-e rajtunk az, ha hasonlóságot keresünk a magunk és Isten egykori népének élete között. Igen, mert a történelem viharain át megmaradt nép életének példája minket is bizakodásra tud késztetni a látható negatívumok ellenére is. De abban is segít, hogy mi ne akarjuk feltétlenül a saját kezünkbe venni sorsunkat olyankor, amikor nyilvánvalóan lehet látni az Úr tetteit, hanem csak eszközök kívánjunk maradni Isten érettünk munkálkodó kezében.

Az értékelés nem kimondottan az én számadásom, vagy elszámoltatásom. Mindannyiunk munkáját, látnunk, értékelnünk kell hiszen különböző kegyelmi ajándékaink szerint különbözőek voltak feladataink, de együtt és egyszerre voltunk eszközei Isten megsegítő kegyelmének. Mi csak reménykedhetünk abban, hogy ebben a számadásban a minket megillető minősítés, feljogosít egy következő esztendő előttünk álló munkájára. Különbözőségeink ellenére mi mégis egy nyáj vagyunk, s egy ügyet kell szolgálnunk. Bárcsak bölcs emberekként úgy jegyezhetnénk meg kegyelmes tetteit, hogy azok mindenkor biztosítsák a szükséges reménységet.

1. A lelki életet tükröző adatok.

Ilyen számbavétel jó szolgálatot tesz olyankor, amikor helyünket szeretnénk látni azok között, akiket az Ige arra buzdít, hogy lékelben buzgók legyenek. Istentiszteleteink biztosítják azt a lehetőséget, hogy élő kapcsolat alakuljon ki Isten és ember között, s jelenlétünk fokmérője hitnek és vallásosságnak egyaránt. Nem szabadna beletörődnünk abba, hogy lassan kihaltak közülünk azok, akik hitükről így is tudtak bizonyságot tenni. Valaki azt mondta a napokban, hogy számára érthetetlen, hogy egyébként rendes, tisztességes, jóérzésű, magukat hívő embereknek valló családok hogy tudnak úgy élni, hogy egész évben nem járnak templomba. És ez valóban kérdés.

Az egyetemes imahét megtartásával, ismét éltünk azzal a kiváltképpen lehetőséggel és ajándékkal, amit maga Isten kínált fel és kínál szüntelen a hívő közösségeknek. A gyakorlathoz híven vendég lelkipásztorok szolgálatát vettük igénybe, hogy szolgálataik és bizonyságtételeik által juthassunk közelebb Isten bennünket megtartó igazságához s velünk kapcsolatos akaratához.

Gyermekeink gyülekezeti vallásos nevelése érdekében minden szombaton három csoportban tartunk vallásórát, ill. konfirmációi előkészítést, vasárnap pedig egy órától gyermek-istentiszteletet, iskolás, óvodás és más felekezetű gyermekek számára. Jó visszhangja van a nyári gyermek-evangelizációs napoknak, amit sikerrel tartottunk Gilyén Levente, Bóné Katalin és Bacsó István teológusok irányításával és a gyülekezeti ifjak közreműködésével. Konfirmáció által 7 ifjú tett vallást és fogadalmat Bartha Zenkő, Földes Károly, Csorja Albert Attila, Szász Alpár, Ilyés Zsolt, Kocsis Hunor, Kicsi Csongor. Bárcsak alaptalan lenne az a félelmünk, hogy kikonfirmáltunk” őket a gyülekezetből, s mindeniküket sokkal többször látnók istentiszteleten.

 

2. Lélekszámban beállott változásokat láthatjuk: Itt.

3. Az anyagi életet tükröző számadás összesített adatai Itt láthatóak.

3/a. Az egyházfenntartói járulék befizetések: Itt olvashatók

3/b. Cserépjegy adományok: Itt nézhetők meg

3/c. Árvízi segély: Itt találhatók

 

Sok olyan napja pillanata van az elmúlt esztendőnek, ami mind része lehetne ennek a beszámolónak, mert munka, segítség, jó tanács, érdeklődés, imádság által a közös ügy szolgálatának részeseivé tett. Illessen köszönet és elismerés mindenkit, aki ebben a közös szolgálatban, közös életben valamilyen formában részt vett.

Mózes sok és értékes ígéretet nyert Istentől élete és szolgálata rendjén. Ezek közül egyik az amit magunkra vonatkoztatva reménységgel nézhetünk az előttünk álló esztendőre. Mózesnek mondta egykor, ma nekünk mondja, hogy ott fog állni a Hóreben.

Ha valóban előttünk áll, előttünk megy, akkor nemcsak terveink, de megvalósításaink, nemcsak álmaink, de felmutatható győzelmeink is lesznek, életünkben. Az apostol kérésével zárom jelentésemet:

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.

Gal.6,9