Ünnepi megemlékezés az Erzsébet-kertben

A zenekar 48-as indulói után Kerestély Csaba polgármester köszöntötte az ünnepre megjelenteket. Ünnepi beszédében nemcsak a történelmi esemény egykor kiemelkedő jelentőségéről és a benne szerepet vállalók hősiességéről szólt elismeréssel, hanem arról a lehetőségről is hogy példájuk minket is sorsunk alakításával kapcsolatos bátor kiállásra ösztönözhet. Úgy kell a mai közösségeknek március 15.-én ünnepelni, hogy elhalkuljanak a megosztó különbségek, s az egységet és a közösség érdekeit saját személyi ambícióink fölé kell tudni állítani. Ha nem ezt tesszük, nem lesz változás és előrehaladás, de nem lesz szabadság és békesség sem, – figyelmeztetett és hívott meg közös jövendőnk alakításának felelős szolgálatára.

A megnyitó beszéd és ünnepi köszöntő után koszorúzással rótta le tiszteletét a 48-asok emléke előtt közösségünk. A 96-99. zsoltárokból olvasott szemelvények után Ézsaiás próféta könyve 58. részének 6. és 8. verseit alapul véve hangzott el a mindannyiunk felelősségét hangsúlyozó ünnepi beszéd. (Itt olvasható). Az V-VIII osztályos gyermekek színvonalas és tartalmas ünnepi műsora hasonlóképpen aktuális üzenetek hordozója és közvetítője volt: „ Oh, értsd meg a szót: fényben vagy homályon – De kishitűvé szent imád ne váljon”. (Arany János: Rendületlenül) A történelmi vetélkedő győztese a jelen levők elismerése és értékelése mellett vehette át harmadszor is jutalmát. A himnusz és székely himnusz eléneklésével és áldással zárult az ünnepi megemlékezés. A 48-as gondolatokkal és törekvésekkel való azonosulás látható jelképét is mindenki magán viselhette, ugyanis a bibliaórás közösség jóvoltából a megemlékezés kezdetén több mint 75 kokárdát osztottak szét és tűztek ki a nyolcadikos leányok. A polgármesteri hivatal dolgozói fánkkal és köményes pálinkával kínálták meg az ünneplőket.