A hitvallás és fogadalomtétel ünnepe

Augusztus első vasárnapja a hitvallás és fogadalomtétel ünnepe volt gyülekezetünkben. Sokak örömére és megelégedésére alapos tudásban, bátor, értelmes válaszokban mutatkozott meg a két éves következetes munka mostanra beérett gyümölcse. Négy leány és egy fiú, név szerint Becsek Xenia, Kocsis Anasztázia, Beder renáta, Beder Otília és Kelemen Márton népes gyülekezet előtt tett ünnepélyes fogadalmat arról, hogy hitükben megmaradva, vallásos emberekként fogják szolgálni népüket és közösségüket. A gyülekezet presbitériuma a lelkipásztor által nemcsak az Úrvacsora vételére hatalmazta fel őket, hanem egy-egy bibliai Igével áldást mondva fogadta be a gyülekezet önálló tagjai közé.

A Máté 15,17-20 alapján arra vonatkozóan hangzott evangéliumi útmutatás, hogy nem elég ismerni az életet szabályozó törvényeket, hanem azoknak betartására is gondot kell fordítani. Különösen azért, mert Jézus szavaiból világosan kiderül, hogy lehet jól és lehet rosszúl, lehet helyesen és lehet helytelenül tanítani, megtartani, megtartatni azt, ami Istentől származó parancs. Az önálló keresztyén élet útjára indulóknak nemcsak ismeretekre, nem csak szabályokra, hanem példákra is szükségük van. Jézus példája adott, ezt valamennyire már ismerik is, de kell jó példa arra is, hogy mindez hogyan valósul meg a mindennapi életben.

Az ötven és huszonöt éve konfirmáltak örömmel fogadták a találkozás lehetőségét, amikor számba lehetett venni az eltelt időt, hálával lehetett emlékezni Isten oltalmazó szeretetére, s kiválló lehetőség volt arra is, hogy ki-ki átgondolja akkor tett fogadalmának ma is kötelező lényegét. Mivel minden ilyen találkozás és együttlét megerősít Istenhez és egymáshoz tartozásunk áldásaiban, megújított fogadalmuk példaként szolgálhatott a vallást tett ifjak számára. Néhány fénykép híven tükrözi az alkalom ünnepélyességét és a találkozás áldásait.