Kimutatás a barátosi református segédlelkészekről

1. Kovásznai György (1715-1718), utóbb Balogh Ferenc után r. lelkipásztor.
2. Vida Sámuel – Balogh Sándor utóda, majd esperes
3. Sükösd Sámuel (1843) – később lécfalvi, majd dévai, végül uzoni r. lelkipásztor.
1849. június 20.-án az orosz betöréskor a tömösi szorosban eltűnt. Valószínű ott esett el, mert nyomára egyáltalán nem akadtak.
4. Zajzon András (1844. január 1.-től) – Kelemen József utóda a lelkipásztori székben.
5. Székely Ferenc (1891 – a súlyos beteg Vékás Lajos mellett szolgált.
6. Kovács Lajos (1929-1930) – a 40-es évek közepén a Mikó Kollégiumban is tanított.
7. Somogyi Endre (1930-1931) – legutoljára rétyi r. lelkipásztor volt.
8. Incze László (1931-1932) – volt később csomakőrösi, majd fotosmartonosi r. lelkipásztor.
9. Tóth Sándor (1932-1933)
10. Szász Imre (1934-1936) később Görgényszentimre lelkipásztora,
1945-ben Magyarországon halt meg.
11. Dobolyi István (1936-1938) volt Sepsiszentgyörgyön is segédlelkész,1942-1944 között baróti lelkész, majd tábori lelkész a II világháborúban, végül Magyarországra került.
12. Gyenge Áron (1938-1939)
13. Dénes Balázs, (1939-1941) később feldobolyi lp.
14. Fewrencz János 1941- később nyárszói, aztán málnási, végül ismét nyárszói lelkipásztor.

Megj: Az utolsó kilenc segédlelkész mind Bajkó György esperes mellett szolgált.