Anyák napja 2014

Több mint hetven gyermek köszöntötte verssel, énekkel az édesanyákat a délelőtti istentisztelet folytatásában tartott anyák-napi ünnepélyen.

Az énekmondás, amire a 98. zsoltár buzdít, az Isten magasztalásának ünnepi alkalmát jelenti. Ez kijár minden olyan alkalommal, amikor egy eseményt, egy történést, mi egyszerűn csodának szoktunk nevezni. Kijár a magasztalás az Isten sok rendben tapasztalható szabadításáért, kijár az érvényesített igazságokért éppúgy, mint az irántunk való hűség és szeretet láttán. Amikor a zsoltárversek az Istennek éneklő közösség ünnepi hangulatát idézik, lényegesen könnyebb dicséretet mondani azért a csodáért, ami az irántunk való szeretet legszebb példájaként az édesanyákban valósul meg.

A tény, hogy együtt lehettünk édesanyák és gyermekeik közösségében úgy, hogy gondolataink ugyanabba az irányba mutattak, azt jelenti, hogy tudjuk is, akarjuk is értékelni azt a csodát, amit Isten az édesanyák által visz véghez az emberek között. Az édesanyák különböző helyeken és formákban megörökített történetei mind-mind arról szólnak, hogy ők nemcsak az élet továbbadói, hanem jelen és a jövő építésének alázatos és engedelmes eszközei is. Bibliai példák, írók, költők megörökített gondolatai irányítottak minden fényt arra, ahol mai édesanyák igazabb és szebb életet munkáló törekvését lehetett hálás szívvel szemlélni.

Hasznosak az ilyen ünnepi pillanatok, mert különben könnyen természetesnek, magától értetődőnek, kötelezően kijárónak fogjuk tartani a reánk fordított szeretet ilyen mértékét. Kellenek az ilyen pillanatok, hogy ne csak akkor kezdjük el értékelni eszköz-szolgálatukat, amikor már nincsenek, vagy nem lesznek közöttünk.

Miközben néhány fényképen (!) is megörökítettük az alkalmat, az ének szavaival mondjuk, hogy legyen áldott életük gazdagon!

A tartalmas, színvonalas műsort Bagoly Enikő óvónő, Puskás Bajkó Annamária és Bacsó Judit tanítónők, és Bóné Mária tanárnő állították össze és tanították be. Köszönjük munkájukat.