Adatok a barátosi református templom múltjára vonatkozóan

  Arra a kérdésre, hogy mikor épült a mai, vagy az első templom Barátoson, pontos választ adni elég nehéz feladat. Ennek ellenére sok adat, sőt vélemény áll rendelkezésünkre a templom múltját illetően. Első helyen kell megemlítenünk azt a véleményt, mely szerint az első templomot Barátoson valószínűleg nem is reformátusok építették, hanem azt a reformáció kapcsán […]

Tovább olvasom


A templom egykori festett mennyezete

Százötven éven át (1760-1910) festett díszítésű kazettás jellegű, de hosszú deszkából készült mennyezet ékesítette a barátosi református templomot. 126 kazettából áll. Ezek díszítése mind különböző – nagyrészt növényi ornamentika. Készítője csak feltevésen alapszik. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban ez a mennyezet ma is megtekinthető. Lebontására Barátoson 1910-ben a templom alacsony falainak a felemelése, illetve magasítása […]

Tovább olvasom


A templom tornyának adatai

Az 1677-es esperesi vizitáció elég sok defektust állapít meg. Így többek között beszél a „harangláb” megromlott állapotáról is. Ennek alapján arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a XVII. század második felében még nincs rendes torony a templom mellett, csak harangláb. Barátos múltjával foglalkozó Bibó József többek között a következőkről ír: „1788-1800-ig… a templom megnyújtatott és […]

Tovább olvasom


Adatok a templom orgonájáról

A barátosi gyülekezet 1794-ben állíttatott be orgonát. Valószínű, hogy ez az első orgona a templomban a mai orgona helyén állott. „Hat mutatios az orgona.” A hangszerek eme királynője 116 évig szolgált. A mai orgonát a brassói Csofflek testvérek építették 1910-ben. Hét változattal és pedálcsatlóval rendelkezik. Létezése óta ¬– különösen az utóbbi évtizedekben – elég gyakran […]

Tovább olvasom


A harangokra vonatkozó adatok

A Székely Nemzeti Múzeumban található és 1910 előtt a barátosi templomot ékesítő festett kazettás mennyezet felirata szerint két harang található a toronyban. Az 1802-es októberi földrengés következtében a torony ledőlt. A két harang összetört. Ezeknek darabjait összeszedték. A nagyobbik harangot azonnal újraöntette az egyházközség, melynek felirata a következő volt: „Barátosi Ref. Ekkla maga költségén öntette […]

Tovább olvasom